top of page
Doctor Using Digital Tablet

VAD ÄR NEUROLOGI?

Neurologi är den medicinska specialite som fokuserar på nervsystemets struktur, funktion och störningar.

Ofta associeras neurologi till själva hjärnan, men neurologin  så mycket mer. Bland så mycket annat ingår även ryggmärgen, perifera nerver och delvis muskler.
På grund av nervsystemets komplexitet finns det hundratals olika neurologiska tillstånd som påverkar miljontals människor över hela världen. neurologiska sjukdomstillstånd är den främsta orsaken till funktionshinder och står för en betydande andel av både lidande och död. De vanligaste neurologiska tillstånden inkluderar Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar, stroke, Parkinsons sjukdom, hjärnhinneinflammation, autism, epilepsi och migrän.

bottom of page