top of page
logo.jpg

OM SINNET OCH MEDVETANDET

Vad är neurologi? Vad är psykologi?

Neurologi är en medicinsk specialitet som behandlar diagnoser och störningar i centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) och de perifera nerverna i kroppen. Den behandlar också hjärnans blodkärl och all effektorvävnad, såsom muskler.

Psykologi är den vetenskapliga studien av sinnet och beteendet och hur vårt sinne påverkar vårt beteende. Förenklat skulle man kanske våga säga  att psykologi är förståelsen för mänskligt tänkande och reaktioner. Denna kunskap kan hjälpa oss att ta itu med många bekymmer och svårigheter för såväl individer som i vårt samhälle.

Det finns många grenar inom psykologi. Vi arbetar bara och uteslutande med evidensbaserad psykologi

bottom of page