top of page

Borde jag träffa en neurolog?

Du skulle kunna gagnas av ett möte med en neurolog om du visar tecken på en neurologisk störning, såsom:

 • ihållande, förändrad eller svår huvudvärk

 • muskelsvaghet

 • förvirring

 • yrsel

 • förlust av koordination

 • partiell eller fullständig förlamning

 • trötthet

 • ofrivilliga rörelser

 • sömnstörningar

 • ångest

 • depression

 • Förändrade sinnen (luktförlust, smak, känsla etc)

 • minnesförändringar

 • etc, etc

 • Neurologer kan utföra olika procedurer för att hjälpa dem att diagnostisera och behandla neurologiska tillstånd. Om patienten skulle kunna vara i behov av intervention , kommer de att hänvisas till en neurokirurg eller neurointerventionist.

bottom of page