top of page

Borde jag träffa en psykolog?

De flesta av oss kan dra nytta av att träffa en psykolog! 

Vår psykolog Marie Strandberg har lång erfarenhet av att arbeta som klinisk psykolog. Att träffa en psykolog innebär i praktiken att genomgå en grundliga psykologisk bedömning som kan resultera i en god behandling för dina svårigheter och behov. Vi arbetar med patienter från 15 års ålder och uppåt.

  • Ångeststörningar:

- Tvångssyndrom

- Panikattacker och paniksyndrom

- Allmän ångest

- Posttraumatisk stressyndrom

- Fobier

- Social ångest

  • Humörstörningar:

- Depression

- Bipolär sjukdom

  • Andra exempel på behandlingsområden:

- Stressrelaterade problem / utbrändhet

- Sömnstörningar

- Problem med självbild

- Livskris

- Alkoholproblem

bottom of page