top of page

VAD ÄR EN NEUROLOG?

En neurolog är en läkare med specialutbildning i att diagnostisera, behandla och hantera störningar i hjärnan och nervsystemet inklusive, men inte begränsat till, Alzheimers sjukdom, amyotrofisk lateral skleros (ALS), hjärnskakning, epilepsi, migrän, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och stroke.
En neurolog är en specialistkompetent läkare som kan diagnostisera komplexa tillstånd genom detaljerad historia och fysisk undersökning, inklusive testning av mental status, syn, tal, styrka, känsla, koordination, reflexer och gång. 

bottom of page