top of page

PRISLISTA

Ditt första besök med din neurolog IRL

 

Vi träffas, går igenom din medicinska historia och gör en grundlig neurologisk undersökning i enlighet med dina symptom eller diagnos.

 

190 € / besök

Uppföljningsbesök med din neurolog

Vi följer din kliniska utveckling, kliniska eller farmakologiska svar eller resultat av ytterligare studier, såsom avbildningsstudier, neurofysiologiska studier eller blodprov.

140 € / besök

Videobesök med din neurolog

Vi följer din kliniska utveckling, kliniska eller farmakologiska svar eller resultat av ytterligare studier, såsom avbildningsstudier, neurofysiologiska studier eller blodprov.

130 € / besök

Digitala besök med din psykolog

Vår psykolog har många års erfarenhet av att arbeta som klinisk psykolog. Hon gör grundliga psykologiska bedömningar som resulterar i en bra behandling för dina svårigheter och behov. Från 15 års ålder och uppåt.

80 € / session (första sessionen 90 €)

Fallstudier / Second opinion

Vi erbjuder att studera eller ompröva alla aspekter av din kliniska historia, studera och presentera de senaste forsknings- och farmakologiska metoderna för ditt specifika fall.

Depending on your presenting symptoms and previous medical history, other examinations such as neuroimaging, neuro-physiologic examiniation, blood or CSF analysis etc might be required. No additional costs will be added without your approval.
We also offer case studies, second opinions, studies of the most current research etc. Don't hesitate to contact us with any questions

bottom of page