top of page

PRISER

Ditt första besök med din neurolog IRL

 

Vi träffas, går igenom din medicinska historia och gör en grundlig neurologisk undersökning i enlighet med dina symptom eller diagnos.

 

190 € / besök

Uppföljningsbesök med din neurolog

Vi följer din kliniska utveckling, kliniska eller farmakologiska svar eller resultat av ytterligare studier, såsom avbildningsstudier, neurofysiologiska studier eller blodprov.

180 € / besök

Videobesök med din neurolog

Vi följer din kliniska utveckling, kliniska eller farmakologiska svar eller resultat av ytterligare studier, såsom avbildningsstudier, neurofysiologiska studier eller blodprov.

180 € / besök

Digitala besök med din psykolog

Vår psykolog har många års erfarenhet av att arbeta som klinisk psykolog. Hon gör grundliga psykologiska bedömningar som resulterar i en bra behandling för dina svårigheter och behov. Marie behandlar patienter från 17 års ålder och uppåt.

120 €/ session (individuell terapi)

150 €/ session (parterapi)

Fallstudier / Second opinion

Vi erbjuder att studera och begrunda alla aspekter av din kliniska historia. Vi står alltid redo att begrunda just ditt specifika fall, djupdyka i den senaste forskningen och behandlingsmetoderna och diskutera ditt fall med andra lämpliga experter. Inget ärende är för stort eller för litet för oss att titta närmare på. Vi vill verka som en personlig läkare för så väl dig som din familj. 

Depending on your presenting symptoms and previous medical history, other examinations such as neuroimaging, neuro-physiologic examiniation, blood or CSF analysis etc might be required. No additional costs will be added without your approval.
We also offer case studies, home-visits, second opinions, studies of the most current research etc. Don't hesitate to contact us with any questions

bottom of page