top of page
Brain Sketch

SAMARBETEN OCH YTTERLIGARE INFORMATION

Vi samarbetar med de bästa specilisterna inom och utanför Mallorca för att ge dig och dina nära och kära bästa neurologiska vården

Kroniska neurologiska symtom

Vi följer och diagnostiserar neurologiska funktionsrubbningar som t.ex. multipel skleros, Parkinsons sjukdom eller Alzheimers sjukdom såväl som kroniska smärtsyndrom, och epilepsi. Kroniska neurologiska symtom  kräver ofta en integrerad behandling och detaljerad konsultation, som inte bara tar hänsyn till patienten som individ utan även till dess sammanhang och omgivning

Neurologisk undersökning

Den neurologiska undersökningen brukar innefatta kranialnervstatus, styrka, motorisk förmåga, känsel, koordination, muskeltonus, gång och balans. Detta utförs vanligtvis redan vid ditt första fysiska möte och vid varje uppföljning om nödvändigt.

 

Minnestest

Många gånger krävs undersökning av minne, neuropsykologiska studier dvs för stress relaterar till störningar, kognitiv svikt och efter huvudskada. Berroende på testtyp utförs dessa vanligtvis av psykolog eller läkare.

Neurofysiologiska studier

Neurofysiologiska studier är många gånger nödvändiga för diagnos vid av flera neurologiska tillstånd såsom epilepsi, eller neuromuskulära sjukdomar.

Sjukhusbehandling

Vid stroke, MS-återfall, hjärntumör, ryggradsbråck eller andra akuta neurologiska störningar kan akuta undersökningar och även slutenvårdstillfällen vara nödvändiga. vi samarbetar i dessa fall med Clinica Juaneda i Palma. Sjukhuset har en utmärkt tolkservice på bland annat svenska.

 

Lumbalpuktion (LP)

LP utförs många gånger som en naturlig del av utredningen vid flera misstänka neurologiska tillsånd såsom till exempel för att utesluta hjärnhinneinflammation, neuroborrelios eller multipel skleros. Det ingår även många gånger i utredningen vid kognitiv svikt, huvudvärk eller neuroinflammatioriska tillstånf.

 

Djup hjärnstimulering (DBS) och intratekal terapi

Indikation och implantatkirurgi, kontroll och justering av hjärnhastighetsproducenter - djup hjärnstimulering - för Parkinsons sjukdom och andra rörelsestörningar

 

Psykiatri

Psykopatologisk undersökning och behandling. Många neurologiska syndrom är relaterade till affektiva störningar som kräver specifik behandling. Vid vid allvarligare psykiatriska tillstånd rekommenderar vi kontakt med psykiatrin.

 

Bilddiagnostik

Röntgenstudier, datortomografi och MR undersökningar är många gånger nödvändiga att utföra som en del av den neurologiska utredningen och vid uppföljningar. Vi samarbetar med Clínica Juaneda i Palma som har tillgång till duktiga radiologer och modern utrustning. 


Hembesök

Vi erbjuder hembesök för de patienter vi redan följer vid kliniken. Kontakta oss gärna för ytterligare information .

bottom of page